Tolkingens hensikt

Tolking skal skape kommunikasjon – mellom mennesker som uten tolking vil være hindret i å kommunisere. Tolkingen skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre. Dermed blir tolking mer enn oversettelse av ord og nonverbale uttrykk. Dypest sett skal tolking sikre retten til kommunikasjon og tolkebrukernes rett til menings- og ytringsfrihet.