Bruk av tolk

Tolkene skal tolke alt som sies og skjer i situasjonen, også det som ikke direkte angår tolkebrukeren.

Tolken hører og ser ikke alltid alt som sies; noen ganger snakker folk i munnen og hendene på hverandre, noen mumler, andre hvisker osv. Tolken spør om gjentakelse ved behov. Når tolken sier «jeg», referer dette ikke til tolken, men til den som snakker. Som hørende bruker av tolk, ikke vær henvendt til tolken, men til den eller dem du samtaler med.

Ved noen oppdrag bruker vi flere tolker. Tolking er krevende, og ved å være flere som bytter på, kan tolkene levere god kvalitet over lengre tid. Ofte bytter tolkene hvert femtende minutt. Tolken som ikke tolker, kvalitetssikrer og støtter den aktive tolken.